学费全免网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

乐学题库

贵州省铜仁市石阡县七级上学期期末考试语文试卷

[复制链接]
题型:选择题 难度:一般

【题目】下列词语注音完全正确的组是(   )。

A. 埋怨(mái)      酝酿(liáng)      称职(chèn)      尻尾(kāo)

B. 荫蔽(yīn)      干涸(hé)        绽开(zhàn )      怂恿(sǒng)

C. 粗犷(kuāng)     静谧(mì)       抽噎(yè)        狭隘(ài)

D. 星宿(xiù)      炫耀(xuàn)      栖息(qī)         欹斜(qī)


题型:选择题 难度:一般

【题目】下列词语书写完全正确的项是(   )。

A. 忍俊不禁      绞尽恼汁       骇人听闻      拈轻怕重

B. 小心翼翼      明察秋豪       不求甚解      随声附和

C. 心矿神怡      多姿多彩       莽莽榛榛      麻木不仁

D. 毕恭毕敬      翻来覆去       畏罪潜逃      叱咤风云


题型:选择题 难度:一般

【题目】下列加点的词语使用正确的项是(    )。

A. 在全市举行的“一二﹒九”演讲比赛中,华坤同学出了点小失误,弄得面红耳赤,声名狼藉。

B. 天然的梵净山山水与人文最观互相映衬,相得益彰。

C. 看到他这种滑稽的表情,同学们忍俊不禁扑哧声笑了起来。

D. 近年来,住房价格涨再涨,令购房者叹为观止。


题型:选择题 难度:一般

【题目】下列句子中,没有语病的项是(   )

A. 为了做好晨读任务,我们每一个人都应该发挥自己充分的作用。

B. 通过脱贫攻坚决战,使他认识到勤劳致富是关键。

C. 姚明那和蔼可亲的笑脸和体育场上的谆谆教导常常浮现在队员眼前。

D. 语文名著阅读活动,开拓了我们的视野,提高了我们的语文素养。


题型:选择题 难度:一般

【题目】根据语境,与下文衔接最恰当的项是(    )

山,有四时表情,_____在不同的季节里,它演绎着不同的妙趣。

A. 春山如滴,秋山如睡,冬山如笑,夏山如妆。

B. 春山如演,夏山如睡,秋山如笑,冬山如妆。

C. 春山如笑,秋山如滴,冬山如妆,夏山如睡。

D. 春山如笑,夏山如演,秋山如妆,冬山如睡。


题型:选择题 难度:一般

【题目】下列句子标点符号使用正确的项是(    )

A. 我们在田野散步。我,我的母亲,我的妻子和儿子。

B. “哎呀,真实美极了! "皇帝说,“我十二分地满意!”

C. 啊!世界上还有比我更幸福的孩子吗。

D. 《走一步,再走一步》一文中的小伙伴们是一群八、九岁的孩子。


题型:选择题 难度:一般

【题目】下列关于作家作品的叙述,不正确的一项是(    )

A. 曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人,其诗以慷慨悲壮见称。

B. 《济南的冬天》选自老舍的《一些印象》。老舍是新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家;主要作品有小说《骆驼样子》《四世同堂)等。

C. 《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书,宋人把它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。孔子,春秋时期的思想家。

D. 鲁迅,我国伟大的文学家、思想家、革命家。选入我们教材的《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》,其主要内容是作者对童年生活苦难的回忆。


题型:文言文阅读 难度:一般

【题目】诫子书

诸葛亮

(甲文)夫君子之行,静以修身,,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能助精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。悲守方庐,将复何及?

(乙文)一屠晚归,担中肉尽,止有制骨,途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨,一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣。而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苦蔽成丘,屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前,久之,目似瞑,意眼甚,屠暴起,以刀劈狼首,又数刀跑之,方欲行,转视积薪后,一狼润其中,意将隧入以攻其后电,身已半入,止露尻尾,屠自后断其股,亦路之,乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而项刻两毙,禽兽之变诈几何战? 止增笑耳。

【1】下列加点字词的解释不正确的一项是(   )

A. 静以修身(屏除杂念和干扰,宁静专一)   缀行甚远(紧跟)

B. 非学无以广才(增长才干)               险躁不能治性(修养)

C. 理慢则不能励精(振奋)                 恐前后受其敌(敌人)

D. 驰担持刀(解除)                       屠自后断其股(大腿)

【2】下列各组中加线词的意义和用法相同的一项是(   )

A. 意暇甚                                意与日去

B. 数刀毙之                              送杜少府之任蜀州

C. 意将隧入以攻其后也                    场主积薪其中

D. 静以修身                              俭以养德

【3】对甲文和乙文的赏析,下列说法不正确的项是(    )

A. 甲文闸述修身养性治学做人的深刻道理,读来发人深省。

B. 甲文书信通过对比手法,在谆谆教诲中流露出要珍惜时间。

C. 乙文的行文思路是“遇狼-惧狼-御狼-劈狼”,表现了人与狼紧张曲折的斗争过程。

D. 乙文最后一段采用的表达方式主要是描写,其作用为点明全文的主旨。

【4】翻译诗句

(1)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

(2)禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。


题型:名句名篇默写 难度:一般

【题目】名句默写

(1)潮平两岸阔,              。

(2)正是江南好风景,              。

(3)              ,思而不学则殆。

(4)              ,定然有美丽的街市。

(5)自古逢秋悲寂寥,              。

(6)              ,随君直到夜郎西。


题型:综合性学习 难度:一般

【题目】综合性学习

(1)阅读名著,我们渐渐地消除与经典的隔膜,走进《朝花夕拾》,感受不样的童年生活,《朝花夕拾》收集了鲁迅的十篇作品,请你就喜欢的一篇作品推荐给同学,说说你推荐的理由。

(2)阅读(西游记》一书,许多故事打动了读者,引发联想。调动自己的知识储备,自己创作一个西天取经路上的新故事。(字数在60字以内)


题型:现代文阅读 难度:一般

【题目】秋天的怀念

史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常,望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可怕的腿,喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶,“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说,她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷之前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

【1】文章几次写看花,你认为反复写看花的原因是什么?

【2】当作者答应到北海去看花时,母亲心情如何?为什么有这种心情?

【3】文中划线句子属于哪种记叙顺序,说说其作用?

【4】阅读此文,你读懂了什么?你想对自己或是对史铁生说些什么?


题型:现代文阅读 难度:较难

【题目】心田上的百合花

林清玄

在一个偏僻遥远的山谷里,有一个高达数千尺的断崖,不知道什么时候,断崖边上长出了一株小小的百合,百合刚刚诞生的时候,长得和杂草一模一样.但是,它心里知道自己并不是一株野草。它的内心深处,有一个内在的纯洁的念头:“我是一株百合,不是一株野草。 唯一能证明我是百合的方法,就是开出美丽的花朵。"有了这个念头,百合努力地吸收水分和阳光,深深地扎根,直立地挺着胸膛。终于在一个春天的清晨,百合的顶都结出了第一个花苞。

百合心里很高兴,附近的杂草却很不屑,它们在私底下嘲笑着百合:“这家伙明明是一株草,偏偏说自己是一株花,还真以为自己是一株花,我看它顶上结的不是花芭,而是头脑长瘤了。”公开场合,它们则讥讽百合:“你不要做梦了,即使你真的会开花,在这荒郊野外,你的价值还不是跟我们一样?”

百合说:“我要开花,是因为我知道自已有美丽的花;我要开花,是为了完成作为一株花的庄严生命;我要开花,是由于自己喜欢以花来证明自己的存在。不管有没有人欣赏,不管你们怎么看我,我都要开花!”

在野草的鄙夷下,野百合努力地释放内心的能量,有一天,它终于开花了。它那灵性的洁白和秀挺的风姿,成为断崖上最美丽的颜色,这时候,野草再也不敢嘲笑它了。

百合花一朵一朵地盛开着,花朵上每天都有晶莹的水珠,野草们以为那是昨夜的露水。只有百合自己知道,那是极深沉的欢喜所结的泪滴,年年春天,野百合努力地开花、结籽。它的种于随着风,落在山谷,草原和悬崖边上,到处都开满洁白的野百合。

几十年后,远在百里外的人,从城市,从乡村,千里迢迢赶来欣赏百合开花。许多孩童跳下来,闻嗅百合花的芬芳;许多情侣互相拥抱,许下了“百年好合”的警言;无数的人看到这从来见过的美,感动得落泪,触动内心那純净溫柔的一角。

不管别人怎么欣赏,满山的百合花都谨记着第一株百合的教导:“我们要全心全意默默地开花,以花来证明自己的存在。”

(选自《海峡儿童(读写))2015年第12期,有删改)

【1】第3段运用了哪些修辞手法?展示了百合怎样的形象?

【2】本文的线索是什么?选文主要运用了哪种写作手法?

【3】结合语境,体会第5段“到处都开满洁白的野百合花”一句中的“到处”和第7段“我们要全心全意默默地开花”一句中的“默默”这两个词语用得好,分别说说“到处”和“默默”好在哪里?

【4】阅读《心田上的百合花》一文,你得到哪些启示?


题型:作文 难度:一般

【题目】孩提时代我们渴望长大,长大能帮助别人,心理感到幸福;走进小学,学习优秀,与同学快乐;相处,是一种幸福;来到初中,伴随着成长发现生活中处处有幸福,原来幸福无处不在,无处不有。

请以“这是一种幸福”为题写一篇作文,与大家交流,让大家更了解你。

要求:(1)除诗歌外文体不限。(2)力求写出自己的真切体验和独特感受。(3)文中不得出现真实的人名、地名和校名。(4)卷面干净整洁规范,字数不少于600字。


上一篇:广东省深圳市南山区七级上学期教学质量监测语文试卷
下一篇:四川省广安市岳池县七级上学期期末考试语文试卷

使用道具 举报

小黑屋/学费全免网 ( 苏ICP备2021013498号 )

Powered by Freexf

© 2007-2021 Freexf.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表